Skip to main content

TEMES

Dates: 5, 6 i 7 de juny de 2024

Ubicació: Centre de Congressos Port Aventura, Tarragona, Catalunya

El 15è Congrés Europeu de Treball amb Suport 2024 "WE HAVE THE TALENT" té com a objectiu reunir persones amb discapacitat, empreses, professionals, experts, investigadors i altres agents socials per explorar estratègies innovadores i bones pràctiques en la promoció del Treball amb Suport per a persones amb discapacitat. L'afirmació dels principis del Treball amb Suport ens permet mirar cap al futur de manera positiva i amb idees creatives. Us convidem a presentar experiències innovadores, investigacions actualitzades, estudis de cas i perspectives pràctiques relacionades amb els següents temes.

TEMÀTICA

 • 1. Model de Drets Humans de la Discapacitat
 • 2. La Persona al Centre del Procés al Treball amb Suport
 • 3. Millorant les pràctiques del Treball Amb Suport
 • 4. Cap al futur del Treball Amb Suport
 • 5. Construint aliances sòlides
 • 6. Educació amb  Suport al llarg de la vida

1. Model de Drets Humans de la Discapacitat

El Model de Drets de les Persones amb Discapacitat ha establert una nova perspectiva i un nou marc de referència. Explorarem desafiaments i oportunitats, examinant marcs legals i polítiques per apoderar les persones, identificant l'educació i l'ocupació com a drets humans. Promovem l'aplicació efectiva de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per part dels diferents agents. Analitzem la relació entre el dret al treball (art. 27) amb la resta de la Convenció. D'altra banda, considerem necessari difondre les iniciatives i polítiques europees rellevants, com el Pilar Europeu de Drets i l'Estratègia Social de la UE.

 • Model de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat
 • Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD)
 • Dret a un treball inclusiu i lliurement triat
 • Lloc de treball accessible
 • Ajustos raonables en el dret al treball
 • Comentari Observació General núm. 8 (dades de 2022)
 • Transició cap a un mercat laboral inclusiu i obert
 • Obligació dels Estats de garantir el dret al treball
 • Pilar Europeu de Drets Socials
 • Estratègia Europea per als Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030

2. La Persona al Centre del Procés al Treball amb Suport

L'enfocament centrat en la persona i en el seu entorn comunitari són fonamentals en el Treball amb Suport. Necessitem estratègies per fomentar l'apoderament, l'autodeterminació i el suport entre iguals. En prioritzar els talents, les forces i les aspiracions úniques de cada persona, busquem desenvolupar pràctiques que promoguin no només el treball i l'ocupació, sinó també un sentit de propòsit i satisfacció en les seves vides, contribuint a projectes de vida significatius. Considerem l'itinerari de la persona de manera integral, facilitant la flexibilitat entre les diferents fases en l'activitat laboral i una adequada transició després de la finalització de la vida laboral.

 • Pla Centrat en la Persona
 • Pla Centrat en la Família
 • Model comunitari de suports
 • Autodeterminació
 • Autorepresentació
 • Descobriment i respecte de preferències personals
 • Emprenedoria amb Suport
 • Projecte de Vida
 • Xarxes de Suport entre Iguals
 • Acompanyament al benestar emocional
 • Treball i salut
 • Treball amb Suport per a persones amb majors necessitats de suport
 • Treball amb Suport per a persones en risc d'exclusió social

3. Millorant les Pràctiques de Treball amb Suport

Respectant els principis del Treball amb Suport, assumeixen una perspectiva innovadora en la millora contínua dels resultats. Necessitem idees pràctiques per identificar i abordar desafiaments, compartir històries d'èxit i discutir mètodes innovadors i eines per proporcionar un suport efectiu. Analitzem el resultat del Treball amb Suport en persones, empreses, organitzacions i comunitats, com construir relacions sòlides entre totes les parts  i presentem els estudis més recents sobre la mesura de l'impacte del Treball amb Suport.

 • Millorant els programes de mentoria per a persones amb discapacitat
 • Disseny inclusiu del lloc de treball
 • Històries d'èxit
 • Metodologia innovadora
 • Mesura de l'impacte
 • Orientació professional
 • Competències d'Especialistes en Ocupació i Preparadors Laborals
 • Perfils amb necessitats de suport complexes
 • Empatia i comunicació efectiva en els processos de TaS
 • Emprenedoria amb Suport
 • Suports naturals en el lloc de feina
 • Adaptació a nous models empresarials

4. Cap al Futur del Treball amb Suport (SEQF-Marc de qualitat del Treball amb Suport, Investigació, Innovació, Sostenibilitat, Tecnologia)

Explorant el paisatge futur del Treball amb Suport, que, tot i presentar desafiaments i incerteses significatives, està ple de noves oportunitats. Des de recerques d'avantguarda fins a tecnologies emergents, examinem com la sostenibilitat, la innovació i els avanços tecnològics com la Intel·ligència Artificial o l'automatització de processos poden donar forma al futur del treball per a les persones amb discapacitat. Necessitem encoratjar a les persones a imaginar i contribuir a un futur on el suport s'integri de forma efectiva en els diversos entorns laborals.

 • Futur del Treball amb Suport
 • Sostenibilitat
 • Intel·ligència Artificial
 • Compliment / Aplicació dels ODS en programes de TAS
 • Automatització de processos
 • Integració del Treball amb Suport en organitzacions i empreses
 • Oportunitats
 • Recerca d'avantguarda
 • Nous perfils i llocs de treball
 • Suport en les tecnologies digitals
 • Intel·ligència Artificial: oportunitats i mesures de prevenció
 • Tecnologies: desenvolupaments, aplicacions i mesures per la igualtat
 • Dret fonamental a la privacitat i a la protecció de dades

5. Construint Aliances Sòlides (Empreses, Sindicats, Universitats, Famílies)

Creació i reforçament d'aliances entre tots els agents clau que participen en el Treball amb Suport. Explorar com les Administracions Públiques, les empreses, els sindicats, les universitats, les famílies i les persones amb discapacitat poden treballar junts de manera sinèrgica. En fomentar col·laboracions significatives, busquem construir ecosistemes inclusius que donin suport a les diverses necessitats de les persones amb Discapacitat i també contribuir al nou model empresarial del futur (sostenible en la diversitat)

 • Polítiques públiques per al Treball amb Suport
 • Co-creació entre els diferents agents
 • Perspectiva de les empreses i ocupadors
 • Recerca (Universitats)
 • Participació laboral i sindical
 • Ocupació en el Sector Públic
 • Plans d'inclusió a l'empresa privada. Diversitat & Inclusió
 • Sostenibilitat financera de les entitats, un repte compartit amb l'empresa privada
 • Desafiament Global: Comunicació i visibilitat del Treball amb Suport

6. Educació amb Suport al llarg de la vida

Estratègies educatives innovadores, currículums inclusius i sistemes de suport efectius. Des de l'educació primerenca fins a l'aprenentatge continu, explorem com les institucions educatives poden adaptar-se i prosperar per fomentar els talents i el potencial de les persones amb discapacitat, preparant-les per a transicions d'èxit al món laboral. Una vegada encetada la seva etapa laboral, busquem idees pràctiques per assegurar una continuïtat inclusiva en els llocs de treball, on les persones comprenguin plenament el seu valor dins de l'empresa

 • Estratègies educatives innovadores
 • Sistemes de suport efectius
 • Aprenentatge continu
 • Formació Professional amb suport
 • Transició d'èxit al món laboral
 • Continuïtat inclusiva
 • Valor afegit a les empreses

PARAULES CLAU

 • Aliances
 • Apoderament Econòmic
 • Apoderament
 • Autodeterminació
 • Avanços en la Recerca
 • Creativitat
 • Desafiaments
 • Diversitat
 • Drets
 • Economia Social
 • Empatia
 • Enfocament Centrat en la Persona
 • Entorns de Treball Inclusius
 • Flexibilitat
 • Futur
 • Igualtat
 • Impacte Social
 • Inclusió
 • Innovació en Polítiques
 • Innovació
 • Intel·ligència Artificial
 • ODS (Objectius del Desenvolupament Sostenible)
 • Oportunitats
 • Planificació de la Transició
 • Pràctiques d’èxit
 • Pràctiques de Col·laboració
 • Preparadors/es laborals
 • Qualitat (SEQF)
 • Resultat Positiu
 • Satisfacció laboral
 • Sostenibilitat
 • Tecnologia